İlyada
0 (0)

Destanın Yazarı Ve Ön Bilgilendirme

 

HOMEROS

Eski yunan mitolojisinde yaşadığı varsayılan olan bir şair bulunmakta ve bu şair öyle destanlar yazmış ki bu günlerde bile hala ününü devam ettirmektedir. Bu şairin ne zaman ve nasıl doğduğu bilinmemek ile birlikte önceden dediğim gibi var olup olmadığı da şüphelidir. Fakat bu şair ile ilgili anlatılanlar özellikle yunanlılar tarafından HOMEROS hakkında anlatılanların bir çoğunu doğru olarak nitelendirmektedir. Bu şair ile ilgili bilinen özellikler arasında, çok az yazma okuma bilen kişilerin olduğu tarihte kent kent dolaşan en büyük ozan olarak sayılmaktadır. Yunanlı yazarlar, bu ünlü ozanın nerede doğduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmamakta fakat yazarların arasında tartışma konusu olmaktadır, büyük olasılıkla HOMEROS İÖ 8. yüzyılda yaşadığı varsayılmasıyla birlikte, farklı yazarlara göre doğum yeri; Atina, Kolophon (bugün İzmir’in güneyinde Değirmendere), İthake, Argos, Rodos, İzmir ve Sakız Adası gibi yerler varsayımlar içerisindedir.

Biz bugün ki yazımız da bu meşhur ozanın İLYADA destanı hakkında bilgi vereceğiz ve bu destanı anlatacağız. İLYADA Truva savaşı ve savaşta yer alan söylenceleri dile getiren, kuşaktan kuşağa aktarılarak yazılan bir destandır.

Yunanca Truva’nın karşılığı İlios olduğu için HOMEROS destanın adını İLYADA koymuştur. Var olduğu dönemde herkesin bu olayı bildiğini varsayarak Truva kuşatmasını baştan sona anlatmaz; savaşın 10. yılında sadece son dört günü yazmaya karar vererek destana başlar. Savaş neredeyse bitmek üzeredir ve Truva efsanesinin bu kısmıAŞİL’in Öfkesi olarak bilinir.

 

İLYADA’NIN ÖYKÜSÜ (AŞİL’İN ÖFKESİ)

Truva Savaşı esnasında Akhalar’ın (Yunanlılar’ın) başkomutanı Kral Agamemnon’dur. AŞİL yunan ordusunda dövüşen büyük bir savaşçı, kralın ise en yiğit ve başına buyruk askeridir. AŞİL kimseye boyun eğmeyerek kendi bildiğini yapan bir kahramandır. AŞİL‘in savaş esnasında kaçırdığı bir kız yüzünden, Agamemnon ile araları açılır. Agamemnon tutsak tutuğu bir kızı babasına vermeye razıdır fakat onun yerine AŞİL‘in sevdiği BRİSEİS’i istiyordu. AŞİL Agamemnon’a boyun eğmek zorunda kalır ve kızı ona verir fakat hırsını alamayarak savaştan çekilir. Bu durum Truvalılar’ı sevindirir fakat Yunanlılar’ı zor duruma sokar. AŞİL, Agamemnon’u cezalandırmak ister ve deniz tanrıçası olan annesi THETİS’i çağırır, THETİS’te tanrıların tanrısı ZEUS’tan yardım istemekte çözüm bulur. Böylece çok fazla vakit geçmeden sadece AŞİL ve Agamemnon değil, tanrılar ve tanrıçalar da kavganın içinde bulunmaktadır ve bu durum yunan askerlerini telaşlandırmaktadır.

Agamemnon, gördüğü bir rüyaya kendini kaptırır ve ordusuna artık daha fazla orada kalmayacaklarını söyleyerek, yakın bir zamanda Yunanistan’a geri dönüleceğini söyler. Ordusundaki askerler bu duruma çok sevinir ve o günü can havliyle beklerler. Agamemnon Truva’yı ele geçirmeden geri döneceklerine sevineceklerini düşünmediği için büyük bir düş kırıklığına uğrar. Yunanlı komutanlar bu durumdan sonra orduyu tekrardan savaş düzenine sokmakta zorlanır. Bütün bu olaylardan ötürü Yunan ordusunun savaş gücü ve savaş birliğini zayıflatmıştır.

Hektor savaşın yeniden canlanması ile Truva savaşının çıkma nedeni olan, Paris’in Sparta Kralı Menelaos’un karısı ZEUS’un bir ölümlüden olan kızı HELEN‘i kaçırması olduğuna göre bir çözüm önerir. Bu öneri doğrultusunda Paris ile Menelaos aralarında dövüşür. Paris tam yenilmek üzere iken, tanrıça AFRODİT (Paris’in annesi) onu son anda kaçırır ve yenilmekten kurtarır. Bu durumdan dolayı ordular arasında tekrar savaş başlamıştır.

Truva savaşında, iki tarafında savaşçıları göğüs göğüse ve yiğitçe savaşmaktadır. Fakat ortada asıl kahramanlar bulunmamakta. AŞİL savaşa katılmayı reddetmeye devam ediyor; Paris ise yenilginin acısı hazmetmeye çalışmakta, Hektor geri çekilmekte. Bunun sebebi ise kardeşi olan Paris’ten hesap sormak ve karısını görmektir. Zaman geçtikten sonra Hektor ile Paris anlaşıp savaşa geri dönmüştür. Bu geri dönüş ile Truvalılar düşmanlarına karşı daha güçlü görünmektedir. Bu güçlü durumdan dolayı Agamemnon’un cesareti kırılmış ve AŞİL‘i geri getirmeye karar vermiştir ve AŞİL‘e aralarındaki zıtlığı gidermek amacıyla mektup gönderir. Fakat AŞİL bu mektubu reddeder.

Yunanlılar AŞİL‘in yokluğunda savaşa devam etmek zorunda kalmıştır ve savaşta durum zaman geçtikçe kötülemeye başlamaktadır, sadece Agamemnon değil birçok savaşçı yaralanmıştır. Truvalılar’ın Yunan gemilerine ulaşmak üzereyken Yunanlılar’ı koruyan tanrılar işe el atarak Truvalılar’ı engellemişlerdir. Tanrılar karışmış olsalar bile Truvalılar yılmayarak en sonunda bir Yunan gemisini ateşe verip yakmayı başarmışlardır ama Patroklos büyük bir cesaret ile Truvalılar’ın diğer gemileri yakmasını engellemiştir. Bunu gören AŞİL kendi kendine bir karar alarak, kendi zırhını Patroklos’a vererek bununla savaşa girmesini ve geri çekileceğini düşündüğü Truvalılar’ı izlememesini önermiştir. Fakat Patroklos savaş heyecanı ile Truvalılar’ın peşine düşmüştür ve Hektor tanrıların yardımıyla onu öldürmüştür. Truvalılar bu zafer coşkusu ile Patroklos’un zırhını kentte gezdirmiştir ve Yunanlılar Patroklos’un ölüsünü Truvalılar’ın elinden almayı başarmışlardır.

AŞİL en yakın dostunun ölümden büyük bir acı duymaktadır ve bunun hesabını Truvalılar’a ödetmeye kararlıdır. Bu acı ile tutuşurken onun acısını biraz olsun azaltmak için gelen annesi THETİS yeni bir zırh armağan eder ve hesabını ödetmesine, öcünü almasına yardım edeceğine dair söz verir. AŞİL zaman geçmeden savaşa geri döner, bu amansız savaşa tüm tanrılar dahil olmuştur. AŞİL birçok düşmanını öldürür ve sonunda en yakın dostunu öldüren Hektor ile Truva surlarının dibinde karşı karşıya gelmiştir. AŞİL dostunun acı ile Hektor’u yenilgiye uğratarak öldürür. Hektor’un Patroklos’a yaptığının bir benzerini AŞİL‘de Hektor’a yapar, arkasında sürükleyerek arabasıyla Hektor’un ölüsünü Truva’nın çevresini üç kez dolandırır.

Bu hikaye burada son bulmamaktadır, destana göre Patroklos’un cenaze töreniyle ve Truva’da Kral Priamos’un, oğlu Hektor’un ölüsünü fidye karşılığında geri alışıyla son bulur.

Puanım
Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]