İskandinav Mitolojisi: Yaratılış
5 (2)

İskandinav mitolojisi Hristiyanlığın kabulünden önce İskandinav toplumunda inanılan çok tanrılı bir dindir.

Dokuz Diyar’ın oluşumundan önce Ginnungagap adında bir uçurum vardı. Bu uçurumun kuzeyinde soğuk ve karanlık bir yer olan Niflheim, diğer ucunda ise tam tersi sıcak ve aydınlık olan Muspelheim bulunmaktaydı. Bu iki diyar bir gün ortada buluştu ve Muspelheim’in alevleri Nilfeheim’in buzlarını eriterek uçurumdan aşağı damlamasına neden oldu. Oluşan damlalardan ilk varlık olan Ymir oluştu. Ymir ne tanrı ne de insandı, o bir devdi…

Erimeye devam eden buzlardan Audhumla adındaki ilk inek oluştu. Ymir büyüyene dek onun sütünden beslendi. Audhumla ise kayalardaki tuzdan beslendi, o tuzu yaladıkça Buri meydana geldi. Buri tüm tanrıların atasıydı. Ymir büyüdü ve terledi, onun terlerinden ise yeni devler oluştu. Ymir’in devlerinden birinin kızı olan Besta ile Buri’nin oğlu Borr evlendi. Bu iki farklı ırktaki evlilikten Ve, Odin ve Vili doğdu.

 

Bu üç büyük tanrı Odin liderliğinde Ymir’i öldürdü ve ardından vücudunun parçalarıyla dünya oluştu. Odin ve kardeşleri diğer tüm devleri de öldürdü fakat Belgelmir ve ailesi bu kıyımdan kurtuldu, çocuklarını intikam ateşiyle büyüttüler.

Dünya artık oluşumu tamamlamıştı ama bir de koruyuculara ihtiyaç vardı. Odin dört cüce yarattı. Bu cüceler korudukları bu yere Midgard adını verdiler. Bu dünyada ilk insanlar olan Askr ve Embla yaratıldı. Daha sonrasında kurak ve çorak olan Utgard yaratıldı, Belgelmir ile ailesini buraya sürgün ettiler.

Artık dokuz diyar meydana getirilmişti. Bu diyarlardan ilki Nilheimdi, buzlarla kaplı karanlık bir diyardı. İkincisi olan Muspelheim, ateşlerle kaplı diyardı. Üçüncüsü Asgard, tanrıların ve tanrıçaların diyarıydı ve Odin Asgard’ın kralıydı. Dördüncüsü Midgard, orta dünya anlamına gelmekteydi ve insanların diyarıydı. Beşincisi Jotunheim, Ymir’in yarattığı buz devlerinin diyarıydı. Altıncısı Vanaheim, Vanir tanrı ve tanrıçalarının diyarıydı. Yedincisi Alfheim, elflerin diyarıydı. Sekizincisi Svartalfheim, kara elflerin diyarıydı. Ve sonuncusu yani dokuzuncu Nidavellir, cücelerin diyarıydı. Tüm diyarlar için önemli olan hatta Odin’in gözünü feda ettiği yaşam ağacı Yggdrasil İskandinav mitolojisinin temelini oluşturur ve kökleri evrenin merkezine kadar ulaşır.

 

Bir diğer önemli sembol olan Valhalla Asgard’da bulunur. Bu yere sadece savaş alanında can veren savaşçılar girebilir. Odin’in güzel ve bakire yardımcıları olan Valkürler savaşçıları bu salona getirirler. Salona getirilen bu savaşçılar gün boyu savaşır akşam olunca yiyip içerler. Savaşçıların ölmelerine rağmen dinlenmeyişi Ragnarok adındaki savaş içindir. Dünyanın sonu anlamına gelen bu savaşa hazırlanmalarının nedeni Odin’in yanında yer alarak onun savaşçıları olmaktır.

 

Puanım
Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 2 Average: 5]