Arama:

Erasmus Programı Nedir?

Erasmus Değişim Programı; 2007-2013 yılları arasında  Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında “Öğrenci Öğrenim Hareketliliği” faaliyeti olarak gerçekleşmiş, 2014-2020 yılları arasında ise Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci Hareketliliği olarak devam etmeye başlamakta olan bir yurtdışı öğrenci değişim programıdır.

Erasmus Programı; Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus Staj Hareketliliği olmak üzere farklı değişim programları şeklinde devam etmektedir.

avrupa-birliği-erasmus

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği; Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. 2014-2020 yılları arasında yeni bir sürece girmiş olan Erasmus + ile birlikte Avrupa ülkelerinin yanı sıra Avrupa dışı ülkelerle de öğrenci değişimi yapılabilmektedir.

Erasmus+ Öğrenci Staj Programı; Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerin staj programı kapsamında yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus Staj Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrenci öğrenim görmekte olduğu üniversitenin Güz veya Bahar dönemi için başvuru ilanlarını takip ederek kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir. Başvuru ilanında belirtilen asgari şartları taşıyan öğrenciler dil sınavına tabii tutulurlar. Yapılan dil sınavı neticesinde başarılı olan öğrenciler öğrenim gördükleri üniversitenin Avrupa’da anlaşması olduğu üniversitelerden alanına uygun bölüme giderek 1 veya 2 yarıyıl burslu veya burssuz öğrenim görebilir.

erasmusplus(1)

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi başlamadan önce seçilecek Erasmus öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler.

Öğrenciler, lisans, yüksek lisans ve doktora dönemlerinin her birinde toplamda 12 ayı geçmemek koşuluyla, birden fazla sayıda hareketlilikten faydalanabilirler. Staj hareketliliği hibesi alınması öğrenim hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir.

Programlar hakkında detaylı sorularınız için studyinaksaray@gmail.com eposta adresinden iletişime geçebilirsiniz…

error: İçerik korumalıdır!!