Arama:
BİLGİ NEDİR?
0 (0)

Bilgi: araştırma, öğrenme, gözlem yoluyla elde edilebilen gerçek tabi doğru bilgi ve yanlış bilgi vardır. Bu yüzden göreceli bir kavram kimine göre faydalı kimine göre faydasız gelebilir.

Herhangi bir konu üzerine konuşmak gibi olabilir ama kişiye aittir ayrıca bilgiden de yola çıkılabileceği gibi genel olarak bilinen bilgiler de vardır tabi bu bilgiler değiştirilebilir mi doğru mu yanlış mı tartışılabilir

Düşünmeyen insan hiçbir şeye ulaşmaz, bilgi bile. Bilgiye düşünerek araştırarak, çeşitli yollarla ulaşırız bu yüzden aklı olmayan bir insanın düşünemeyeceği gibi bilgiye de ulaşamayacağı belli bir şeydir.

Yoruma dayanmayan ve öznel olmayan genel geçer her şeye bilgi denir. Her bilgi faydalı değildir.

Yorum, kişisel kanaattir öznellik içerir, bilgi, yorumsuz genel geçerlik içerir. Bilgi beyine bir şeyler yüklemektir.

Düşünce bunları taramaktır. Yani düşünce, bilgiyi muhakeme etmek yorumlamak kendi kanaatini oluşturmaktır.

Bilgi hayatı yaşamayı kolaylaştırmak ve daha konforlu ve insancıl yaşamak için gereklidir. İnsanoğlu cahillikten en çok sıkıntılı ve mahrum bir yaşama mahkum olur. Oysa bilen öyle midir? Bilenle bilmeyen bir olur mu buyuruyor dinimizde. Elbette bilgiyle birlikte sorumluluk da yüklenmiştir. Aynı zamanda bilginin korunması ve faydalı olacak şekilde aktarılması vazifesi verilmiştir.

Bilginin hayat kurtarıcı olması birinci vazifesidir. Mesela gündemden biraz misal vereyim, pitbul cinsi köpek bilmeyen kalmamıştır sanırım, öldürücü saldırıda bulunma potansiyeli yüksek. Devletin yaptırım cezasını duyan sözüm ona uyanık vatandaş elindeki pitbulları sokağa salıverdi. Bu da ister istemez halk arasında paniğe yol açtı. Dikkatli ve uyanık olmazsa kişi hayatı tehlikeye girebilir. Madalyanın öbür yüzünde devlet pitbulları toplamak istiyorsa ceza ile korkutarak değil bir bedel koyarak doğru bir şekilde çekebilir.  Ayrıca pitbul bu Anadolu cinsi değil ne demeye Almanya’nın zararlı hiçbir fayda üretmeyen hayvan cinsini bu ülkeye getirip çoğaltılır bu da ayrı bir akıl tutulması tabi. Aldığı gibi salsın memleketine gitsin efendim.

Puanım
Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]
Singapur Özellikleri
0 (0)

Singapur, son yıllarda PISA, TIMMS ve PIRLS gibi uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarındaki başarısıyla dikkat çeken bir ülkedir. Singapur’un ülkelerin eğitim alanındaki politika ve uygulamalarının sonuçları hakkında bilgi veren uluslararası sınavlardaki başarısı, tüm dünyada bu ülkenin eğitim sistemi hakkında merak uyandırdı. Özellikle Türkiye gibi eğitim sistemini iyileştirmeye yönelik reform girişimleri yapan ancak uluslararası değerlendirme çalışmalarında istenilen başarıyı elde edemeyen birçadequate ülke için Singapur eğitim sisteminin öne çıkan özelliklerini ortaya çıkarmak önemlidir. Bu çalışguyın amacı, Singapur’un eğitimdeki başarısının altında yatan faktörleri incelemektir. Bu doğrultuda literatür taraması sonucunda elde edilen ilgi alanları değerlendirilmiş ve eğitim alanında öne çıkan faktörler altı başlıokay altında açıklanmıştır. Bu altı temel faktör şu şekildedir: istikrarlı ve tutarlı eğitim politikaları, seçkin öğretmenler, kaliteli okul. Liderler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, eğitimde fırsat eşitliğine bağlılıokay, matematik, fen ve teknik becerilerin öğretimine vurgu. Ayrıca Singapur’un başarısının bu başlıklar altında ele alınmasının ülkemizde uygun eğitim politikalarının geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Bir organizasyonda şeffaflıokay, etkili iletişimi ve güven ortamını beraberinde getirir. Özellikle eğitim örgütlerinde öğretmenlerle ilgili bilgilerin şeffaflıokay çerçevesinde yöneticiler tarafından paylaşılmadığı durumlarda kurum içinde bir güvensizlik duygusu oluşmaktadır. Profesyönel geliştirme. Bu araştırmanın amacı, okul yönetiminde şeffaflığın farklı kariyer aşamalarında olan öğretmenleri incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan Fenomenolojiye etkisini incelemek için veri toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında devlet okullarında farklı branşlarda görev yapan kadrolu öğretmenler oluşturmaktadır. Okul yönetiminde şeffaflıok konusunda öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve öğretmen görüşlerinin benzerliğine göre gruplandırılmıştır. Bu gruplamalar; Mesleki gelişim olanakları açısından şeffaflıok, iletişimi etkileyen unsurlar açısından şeffaflık ve güven yaratan unsurlar açısından şeffaflıok üç ana tema altında ele alınmaktadır. Bu temalara bağlı olarak alt temalar kodlanmıştır.Bulgulara göre okul yönetiminde şeffaflık; Mentorluk faaliyetlerinin sağlıklı işlemesi, etkili iletişim ve sürdürülebilir bir güven ortamı yaratılmasının yanı sıra öğretmenlerin mesleki gelişimlerine de katkı sağladığı söylenebilir.

Puanım
Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]
Öğrencilerin eğitime önerileri
0 (0)

Küreselleşme olgusunu birçok alanda değişim ve dönüşümün gerçekleşmesine aracılık etme yönündedir. Ekonomik sistem, siyasi yapılanmalar, sosyo-kültürel değerler, teknoloji ve nesilde dinamik farklılıklara neden olan eğitim konusunda küreselleşmenin en belirgin sonuçlarından biri dünya çapında öğrenci hareketliliğinin artmasıdır. Dünya çapında öğrenciler, hem ekonomik kazanç hem de insan sermayesi ifadeleriyle ziyaret ettikleri ülkelere katkıda bulunurlar. Bu bağlamda, gelişmiş uluslararası lokasyonlar, kendi ülkelerindeki küresel öğrenci oranını artırmak ve uluslararası lokasyonları geliştirmek için bu pazardan daha fazla pay almak için kıyasıya rekabet etmektedir. Eğitim için en fazla tercih edilebilecek ülkelerin ekonomileri incelendiğinde, bu ülkelerin dünya çapındaki öğrencilerden çok büyük gelir elde ettiği görülmektedir. Bu da küresel üniversite öğrencilerinin yetiştirilmesi sorununun ülke çapında ele alınması ve yürütülmesi gerektiğini göstermektedir. Bu konuda gelişmiş ülkelerin küresel öğrencilerin eğitimine yönelik yönergeleri incelenmekte ve Türkiye için ipuçları sunulmaktadır. Kolej, sözlü alışveriş ve reklam, yapısal değişiklikler ve suç kuralları olmak üzere dört farklı boyutta endekslenen ipuçlarının, bu çevredeki mevcut politikaların gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesi sözlerinde faydalı olacağı bir kavramdır.Yetenekli gençler, özellikleri ve arzuları açısından akranlarından önemli ölçüde farklıdır. Bu seçeneğe sahip çocuklar, kişisel kapasitelerini artıran benzersiz eğitim programlarından biriyle desteklenmek isterler. A’nın günümüz yasalarında ve kurallarında, sunulan çocuklar için sınırlı sayıda deterministik olmayan ve pratik olmayan makaleler bulunmaktadır. Bu noktada yetkin çocuklara ve ailelerine ulus kullanılarak hangi hakların sağlanması gerektiğini bilmek çok önemlidir.Bu çalışmada yetenekli çocukların hakları temel fikirler ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde test edilmektedir. Cumhuriyet döneminden günümüze kadar özel eğitim konusunda en fazla göz ardı edilen grup yetkin bireyler olmuştur. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan öğretim düzeneğinde yürütülen öğretim programları, normal üniversite öğrencilerinin ustalaşma kapasiteleri dikkate alınarak düzenlendiğinden, yetkin öğrencilerin eğitim isteklerini tam olarak karşılayamamaktadır. Bu bağlamda, bu üniversite öğrencilerini şekillendirmek için mevcut ortamları çeşitlendirmenin yanı sıra, sunulan üniversite öğrencileri için uygulamalar ve kuruluşlar tasarlayabilmesi için stratejik ipuçları istenmektedir. Bunun üzerine, bir yandan gelişmiş uluslararası lokasyonlardaki örnekler ve klinik bulgularla iyi örtüşebilecek, bir yandan da ülkemizin durumlarını göz önünde bulunduran yetenekli öğrencilerin eğitiminde Türkiye için kılavuzlara bir göz atın. S .Alternatif olarak örgün ve yaygın eğitim kapsamında iki farklı kullanım alanı olarak sunulmaktadır. Örgün eğitim kapsamında sunulan öneriler fikri üzerine ayrı bir tam zamanlı fakülte kavramı olabilir. “Özellikle yetenekli” ve “yetenekli deha” üniversite öğrencileri için teknolojik bilgi akademilerinin çağrısının altında. Yaygın eğitim kapsamında diğer yetenekli öğrencilere yönelik bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) taahhütlerinin artırılarak devam ettirilmesi önerilmektedir. Yaygın eğitimde BİLSEM’ler dışında farklı onaylanmış uygulamalar; üniversiteler ve yaz okulları, okul saatleri dışındaki programlar, bilim merkezleri, aile yardım okulları, sıradan yetişkin insanlar şirketleri ve uzaktan eğitim.

Puanım
Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]
Astronot olmak
0 (0)

Uzay çalışmaları son yıllarda dünya çapında büyük bir ün ve önem kazanmıştır. Çocukluktan itibaren “ben uzaya çıkacağım, uçacağım” söylemleri çocukları için büyük önem taşır. Çoğu insanın yapamayacağı bir işi yapabilecek olmak çocuklar için çok önemlidir. Peki astronot olmak çocukken düşündüğümüz kadar kolay mı? Aslında hiç de kolay değil. Bakalım astronot adayları ne gibi zorluklarla karşılaşıyor.

İlk adım olarak NASA’ya başvurmak istiyorsanız eğer ABD vatandaşlığınızın olması gerekmektedir. Derseniz ki “Ben Türkiye’de astronot olacağım” o zaman TC vatandaşı olmanız yeterli olacaktır. NASA’dan devam etmek gerekirse istedikleri kriterler çok yüksek. Fen ve mühendislik alanında üniversitenizi okudunuz hatta yetmedi lisansüstü eğitimi de tamamladınız. Belki sizin için yeter ancak NASA için bu çok küçük bir adım sayılıyor. Sonuçta NASA olduğu için de kimse bir şey diyemiyor. Doktora aşamasına uygun olmanız gerekiyor. Yani NASA zeki ve çevik kişiler arıyor. Zekisiniz ve istedikleri kriterlere uygun okullarda okudunuz. Bu da yetmiyor En az 2 yıl sahada çalışmış olmanız şartı koşuluyor. Uzun uçuşlar için fiziki yeterlilik en basit anlatımla, gözlerinizin çok iyi görmesi, boyunuzun 1.60 ile 1.90 arasında olması olarak sayılabilir. Diyelim ki her sınavı başarıyla geçtiniz. Son adımda liderlik yeteneğiniz sorgulandı ve başarısız sayıldınız işte burada eleniyorsunuz. Kimse önceki başarılarınıza bakmıyor. Çünkü günler, haftalar, aylar veya yıllar sürecek bir çalışmaya katılacaksınız. “ben bu insanlara katlanamıyorum” gibi bahanelerle dönme şansınız da ne yazık ki yok. O yüzden zekanız kadar sosyal becerilerinizin de yüksek olması lazım.

Eğitimi tamamlayan, her sınavı geçen adayların “en iyileri” mülakata alınır ve seçilir. Adımlar çok kolay gibi görünüyor olabilir ancak zorlu ve sabır isteyen bir yolculuk. Çocukluk hayali için de biraz ütopik. Gerçi astronot maaşlarını düşününce haya veya ütopik olmasını bir köşeye bırakabilirsiniz. NASA çalışanlarına yıllık olarak 66.167 $ maaş vermektedir. Yani bu para hayal olamayacak bir para. Hem uzaya gidiyorsun hem de 66.167 $ para kazanıyorsun. Bu iki madde çektiğin tüm acılara ve zorluklara değebilir.

Astronot olmak isteyenler, iyi bir eğitim sizi bekliyor, başarılar.

Puanım
Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]
İlk İslam Filozofu
0 (0)

İslâm dünyasında ilk defa felsefeye dair eser yazan Kindî, bu alanda kendinden sonra gelen filozoflara öncülük yapmış ve Meşşâi felsefenin temellerini atmıştır. Bir Müslüman filozof olarak Kindî’nin şöhreti, felsefi ve bilimsel yazıları nedeniyle Latin Batı’ya kadar yayılmıştır. Ortaçağ’da öylesine ünlüydü ki, bu ünü Rönesans’a taştı ve bu dönemin Cardanus (ö. 1576) gibi çok tanınmış bir yazarı, Kindî’yi “insanlık tarihinin en etkili ve en önemli on iki entelektüel şahsiyetten biri” olarak değerlendirdi. Bu makalemizde Kindî’nin hayatı ve şahsiyetine ilaveten felsefesinin temel meseleleri olan metafizik ilminde yönteme ilişkin düşünceleri, ilimleri sınıflandırması ile Tanrı ve âlem anlayışına dair konuları ele aldık.

İslam dünyasında tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Kindî, Bağdat Akademisi’nde yetişen ilk filozoftur. Kindî, filozof olduğu kadar bir fizikçi, bir mühendis, bir matematik bilginidir. O, bu niteliğiyle -S. H. Nasr’ın dediği gibi- filozof bilimciler okulunun ilk kurucuları arasında yer alır. Tabiat ilimlerindeki geniş bilgisine rağmen, felsefi yönü daha baskın olduğu için filozof olarak anılmıştır.

İlk İslam filozofu, Ebu Yusuf Yakup bin İshak el-Kindi olarak tanınmaktadır. Arap Müslüman filozof El- Kindi birçok alanda ihtisas sahibi olan bir kişi olarak bilinmektedir. Başarılı bir hekim, matematikçi ve müzisyen olarak tanınan filozof, aynı zamanda Arap felsefesinin babası olarak da bilinmektedir. El- Kindi, birçok eseri bulunan ünlü bir filozof olarak tanınmaktadır. Sonrasında da birçok kişi İslam felsefesine devam etmiştir.

Genel olarak tüm İslam filozoflarının ortak özelliklerinin bulunduğu da söylenebilir. Tarihte yer alan ilk çağ filozoflarının tarihe göre bir sıralamasını yapmak gerekirse;

Pisagor

Sokrates

Hipokrat

Aristotales olarak sayılabilir.

Aynı zamanda tarihte yer alan ilk İslam filozofları da sayılabilir. İlk çağ filozofları ve İslam filozofları;

Farabi

İbn-i Sina

İbn- Rüşd

Aynı zamanda bu kişiler en fazla bilinen İslam filozofları arasında da yer almaktadır. İslam filozofları, genel olarak Aristotales’den etkilenseler bile tek kaynakları elbette Aristotales değildir. Daha birçok ünlü filozoftan ve İslam düşüncesinden etkilenmişlerdir. İslam filozofları temel olarak İslam felsefesini savunmuşlardır.

 

Puanım
Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]
error: İçerik korumalıdır!!