Gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri
0 (0)

Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca gazeteci kendi acısında sonucları ne olursa olsun gerçeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak zorundadır.gazeteci bilgi ve haber alma yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun savunur.gazeteci başta demokrasi ve insan hakları olmak üzere insanlığın evrensel değerlerini çok sesliliği farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet ırk, etnisite,cinsiyet ,dil,din sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar topluluklar ve uluslar arasında nefreti düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır bir ulusun bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını doğrudan saldırı kabusu yapmaz gazeteci her türden şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın yapamaz.gazeteci kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayinlamaz kaynak açık olmadığında yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna gerekli uyarıları yapmak zorundadır. Gazeteci temel bilgileri yok edemez görmezlikten gelemez ve metinlerle belgeleri değiştirmez, tahrif edemez yanlış yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi kullanmaktan uzak durur.gazeteci bilgi haber fotoğraf görüntü ses belge elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanılmaz gazeteci kamuyu mal olmuş bir şahsiyet bile olsa halkın haber alma bilgilenme hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiç bir amaç için izin verilmedikçe özel yaşamın gizliliği ilkesini ihlal edemez.Gazeteci yayınlanmış her yanlışı en kısa sürede duzeltmekle yükümlüdür.gazeteci , istirmar edilmemesi kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir boyutlar ile biçimde yapılması kaydıyla, cevap hakkına saygı olmalıdır. Gazeteci kendisine guvenilerekverilmis bilgilerin , belgeerini kaynaklarını kendileri izin vermediği sürece mesleki gizlilik ilkesi uyarınca, hiç bir şekilde açıklamaz.gazeteci çalıntı,iftira ,hakaret,lekeleme,saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikodu ve dayanaksız suçlamalarda kesinlikle uzak durur.Gazeteci bir bilginin haberin yayın ya da yayınlanmaması karşılığı hiç bir maddi veya manevi avantajın peşinde olmaz gazeteci devlet başkanından milletvekiline iş adamından bürokratına kadar haber kaynağı olarakda kabul edilen kişi ve kurumlarla iletişimini ve ilişkisini meslek ilkelerini gözeterek yürütür. Gazeteci mesleğini, reklâmcılıkla halkla ilişkilerle veya propagandacilikla karıştıramaz. Ilan reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye alamaz maddi çıkar sağlayamaz. Gazeteci, her ne amaçla olursa olsun, tehdit ve şantaj gibi yollara başvurmaz. Gazeteci bu şekilde baskılara d karşi koyar. Gazeteciler-2 türlü baskıyı reddet ve çalıştığı basın yayın organındaki yöneticileri dışın da kimseden işiyle ilgili talimat alamaz.

Puanım
Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]