Heykel Sanatı Ve Tarihçesi
0 (0)

Heykel, sanatsal bakış açısıyla alana getirilmiş üç ebatlı formlara denir. Heykel esasta mekânın içerilmesi, anlanması ve mekân ile ilişki kurulması ile ilgilenir. Genellikle insan, hayvan ya da nesnelerin heykelleri yapılır. Taş ve ahşap gibi malzemelerden yontularak yapılabileceği gibi, kil, balmumu gibi ara malzemelerden odellenerek, bronz ve tunç gibi metallerden dökülebilir. Büst, rölyef ve tors gibi heykel cinsleri vardır.

Heykel ve heykelciliğin tarihi daha önceki zamanlara kadar uzanır. Dünyanın muhtelif yerlerinde yapılan kazılarda mermer, ağaç, taş, pişmiş toprak, maden gibi çok muhtelif malzemelerden yapılmış heykel ve heykelciklere tesadüfülmektedir. Bunlar ve öteki heykeller üzerinde yapılan analizlerden, heykellerin büyük bir kısmının muhtelif kavimlerin ilah olarak tanıdıkları varlıkları tasvir ettikleri, kimilerinin kral-kraliçe gibi hükümdar ailelerini, kahramanları ve kahramanlık vakalarını, bilim, sanat ve sporda meşhur olmuş kimseleri, bir kısmının da muhtelif insan ve hayvanları tasvir ettikleri anlaşılmıştır. Tarihi araştırmalar, ilk heykelin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı hakkında rastgele bir sonuç vermemektedir. Tarihi çok daha önceki olduğu öğrenilen heykel ve heykelciliği bu derece yaygınlaştıran reel neden, inançtır. Muhtelif devirlerde yaşamış insanların tapındıkları ve ilah tanıdıkları şeylerin ağaç, taş, maden üzerine işlemeleri ve manlarını bunlara karşı yapmaları, heykel ve heykelciliğe toplum yaşamında geniş yer verilmesine yol açmıştır. İlk çağ topluluklarında sanatçılar genellikle bir ananeyi devam ettirir. Ortaya konan eser, cemiyetin ortak mülkü olarak kabul edilir. Dolayısıyla eserler sanatçıları değil üretildikleri kavim ve toplulukların ismiyle anılırlar. Zirai faaliyetlerin başlamasıyla beraber, faydasızlık meselesine deva olarak, Magna Mater Ana Tanrıça heykelcikleri yapılmıştır. Bu heykelciklerin malzemesi ağaç ya da topraktır. Heykeller genel olarak aynı duruşu sergiler, şahsi özellik taşımazlar. Baş oranları bedenin geneline göre büyüktür. Üç ebatlı heykellerde dahi uzuvlar çizilerek gösterilir. Heykel yüzeyleri çizilerek süsleme yoluna gidilir.

Puanım
Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]