Arama:
Yunan Mitolojisinde Tanrıların Doğuşu
5 (3)

           İnsanın soyunun nereden geldiği, dünyanın (evrenin) nasıl oluştuğu gibi sorulara yanıt verilmeye çalışılan öykülere yaradılış efsaneleri denir.

 

           Yunan mitolojisindeki tanrılar ve efsanelerde doğaüstü olaylara cevap aranırken ortaya çıkmıştır. Eski yunan mitolojisinde tanrılar yaratılmadan evvel bütün evrenin şekilsiz bir karanlık tarafından kuşatıldığına inanılırdı. İşte bu KHAOS (hiçlik, kargaşa) adı verilen karanlığın yaratılmasının ardından geniş göğüslü kalıcı ve kuvvetli tanrıların evi olan OLİMPOS DAĞI’nı barındıran GAİA (toprak ana) yaratılmaktadır. Sonsuz bir boşluk, sessiz bir karanlık olan KHAOS, URONOS ve GAİA’nın yaratılması ile ortadan kalktı. GAİA’dan NYX (gece) ile ERABOS (yeraltı karanlığı) yaratıldı. NYX ise çiftleşme olmadan AİHTER (gökyüzü ışığı) ile HEMERA (gün ışığı) adında ışıksal tanrılar doğmuştur. Fakat GAİA bunlardan evvel kendine eş değer nitelikte yıldızlı gökyüzü URONOS’u ve NYMPH tanrıçalar)’ın oturmayı sevdiği vadileri, büyük dağları doğurmuştur. GAİA EROS’un yardımıyla herhangi bir birleşme olmadan PONTUS (köpüklü denizler)’u meydana getirdi.

           URONOS bir gece karısı olan GAİA’nın yanına gider ve o gece NYX doğar. URONOS GAİA’dan doğan çocuklarını doğduğu gibi onları saklamaktan ve ışıktan uzak tutmaktan büyük keyif almaktadır. Fakat GAİA bu durumdan hiç hoşnut değildir, bundan dolayı URONOS’tan intikam almak ve çocuklarını kurtarmak için bir plan kurgular. Gri metalden keskin dişleri olan bir tırpan yapar. Çocuklarını bir araya toplayan GAİA babalarının kötülüklerini anlatarak onlardan intikam planı için yardım ister.

            URONOS ve GAİA’nın çocukları olan oğulları KRONOS(en küçükleri), OKEANOS (en büyüğü), KOİOS, KRİYOS, HYPERİON, İAPETOS ve kızları THEİA, RHEA, TETHYS, PHOEBE, THEMİS, MNEMOSYNE’i toplayarak planını anlatır. Erkek çocuklarına şunları söyler; “Ah benim çocuklarım lanetli babanın çocukları beni dinleyin ve babanızı bu kötü emeller için cezalandırmak ister misiniz?” Herkes korkar ve kimse konuşamaz bir kişi haricinde, o kişi KRONOS’tur. Cesaret toplayarak annesine şunları der; “Anne, ben söz veriyorum ve bu planı uygulayacağım. Bu kötü düşünceleri başlatan URONOS’tur.” GAİA sevinir ve oğlunu planı uygulayacağı yere saklar, tırpanı eline verir, planı oğluna anlatır. URONOS gece sevgi dolu bir biçimde GAİA’nın yanına gelir, tüm dünyayı kucaklar iken KRONOS saklandığı yerden çıkar. Sol eliyle babasını tutar, sağ eliyle elindeki tırpanı kullanarak babasının erkekliğini keser, omzunun üstünden arkaya atar. Babasının erkekliği denize düşmüştür ve bu erkeklikten AFRODİT meydana gelir.

           GAİA ve URONOS’tan olan erkek ve dişi titanlar üç tane erkek, üç tane kız kardeşi eş olarak alır. THEİA ve HYPERİON’dan HELİOS (güneş), SELENA (ay) ve EİOS (tan yeri) doğar. PHOEBE ve KOİOS’tan LETO (ay ve büyücülük tanrıçası), ARTEMİS (vahşi doğa, avcılık, okçuluk ve ay tanrıçası ) ve HEKATE (büyücülük ve cadılık tanrıçası) doğar. Böylece PHOEBE tanrıçaların hanedarlığını oluşturur. RHEA ve KRONOS’tan üç kız, üç erkek çocuk doğmuştur. Kızlar; HESTİA (sürülerin ve evlerin tanrıçası), DEMETER (bereket tanrıçası) ve HERA (ana tanrıça). Erkekler; HADES (ölülerin tanrısı), POSEİDON (deniz altı tanrısı) ve ZEUS (tanrıların tanrısı).

            KRONOS doğan bütün çocuklarını yutmaktadır çünkü erkek kardeşlerinin arasında kral kalmak istemektedir. RHEA bunu anladığı zaman annesinin ve babasının yanına giderek onlardan yardım istemiştir. KRONOS fark etmeden nasıl çocuğu dünyaya getirebileceğini sormuştur. GAİA ve URONOS kızlarını dinler ve kızlarını Kreta (Girit) Adası’na gönderir. Orada GAİA yeni doğan torununu alır ve adadaki Aigaion Mağarasına bırakır. RHEA beze bağlanmış olan taşı, oğlu ZEUS diye KRONOS’a verir ve KRONOS arkasını aramadan, taş olduğunu anlamadan yutar. O erkek çocuk hızlı bir şekilde büyür. Babasını tahtan indirmek ve intikam almak ister. Çünkü biliyorki babasını tüm gücünü kötülüklerden almaktadır. ZEUS babasından intikamını alır, tahtan indirir. Babasının yuttuğu tüm kardeşlerini geri tükürtürür ayrıca babasının erkek kardeşlerinide kurtarır(kardeşlerinin hepsini mahkum tutuyormuş). Kurtarılanların arasından KYKLOPEN (kykloplar- tek gözlü canavarlar) teşekkür etme amacıyla gök gürültüsü ve şimşeği armağan ederek güçlerini verir. ZEUS’un en bilinen gücü olan şimşek buradan gelmektedir.

Puanım
Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 3 Average: 5]
Korkma Bu Sadece Bir Yazı
0 (0)

 FOBİ

Dışardan gelen tehlikelere karşı verdiğimiz duygusal yöndeki tepkilere korku adı verilir. Fobilerimiz de hissettiğimiz korkuların bir çeşididir. Bir duruma karşı duyulan korkunun kişinin günlük hayatını olumsuz yönde etkilemesine fobi denir. Fobiler insanlarda sıklıkla görülen anksiyete bozukluklarıdır. Fobisi bulunan insanlara fobik de denilebilir.

Her canlı tehikeli olduğunu algıladığı ve varlığını, yaşamını tehdit eden durumlardan içgüdüsel olarak kaçınır. İşte insan bilinci bu kaçınmayı korku olarak algılar. Korku bir bakımdan ön uyarı mekanizmasıdır. Kişinin tehlikeli olarak algıladığı veya yaşamını tehdit ettiğini düşündüğü durumlardan kaçınamaması veya kaçındığı halde duygusal olarak rahatlayamaması, korkunun kontrolden çıkması anlamına gelir. Kişinin rahatlayamaması sonucu korku ve endişe gitgide artar ve anksiyete görülebilir. Bu anksiyete kişinin günlük hayatını olumsuz yönde etkiler ve kendi dışında işleyen bir mekanizmadır. Bu hale gelindiğinde aslında bizim kendimizi koruma mekanizmamız ve kişinin ön uyarı mekanizması olarak tanımladığımız korku fobiye dönüşür. Kişinin korkuları veya fobileri her zaman bir varlığa veya duruma bağlı olmayabilir.

Fobiler toplumda hastalık olarak değil de, bir kişilik özelliği veya huy olarak algılanır. Bu nedenle tedavi için sağlık kuruluşlarına başvuran kişi sayısı oldukça azdır. Fobiler kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür.

Fobilerin tedavisinde ilaç ve psikoterapi birlikte uygulanır. İlaç tedavisi çoğu kez yeterli değildir ve antidepresan ilaçlar kullanılır.

Fobilerin tedavisinde en sık başvurulan yöntem, kişinin korkusuyla yüzleşmesinin sağlanmasıdır. Kişinin, anksiyete yaratan varlık ya da durumun üstüne giderek anksiyeteyi nasıl yaşadığını ve onunla nasıl başa çıkabileceğini öğrenmesi istenir.

Bazı fobi çeşitleri;

 • Glossophobia – Topluluk önünde konuşma korkusu.
 • Agorafobi – Alan korkusu.
 • Klostrofobi – Kapalı alan korkusu. …
 • Aviophobia – Uçuş korkusu.
 • Acrophobia – Yükseklik korkusu.
 • Dentofobi – Diş Hekimi Korkusu.
 • Hemofobi – Kan korkusu.

Korku yaratan obje, durum ya da aktivite ile karşılaşıldığında anksiyete belirtileri ortaya çıkar. Panik atakta görülen belirtilerin hemen hepsi fobik durumla karşılaşıldığında ortaya çıkabilir, hatta bazı vücut salgıları tutunmayabilir, kalbin durması ve ölüm görebilir. Fobi belirtilerden bazıları şunlardır:

 • Çarpıntı
 • Yüz kızarması
 • Yüzde kaşınma ve yanma hissi
 • Titreme
 • Soğuk terleme
 • Bulanık görme
 • Nefes darlığı
 • Ağız kuruluğu
 • Yutkunma güçlüğü
 • Boğazda sıkılaşma
 • Mide bulantısı
 • Bilinç kaybı
 • Ani tansiyon düşüşü
 • Bayılma
 • Bunalım
 • Sinir krizi
 • Şok
Puanım
Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 0 Average: 0]
error: İçerik korumalıdır!!