Kültür Ve Medeniyet Bakımından Dilin Önemi
5 (2)

Dil, bir toplumun tarihinde oluşturduğu maddi ve manevi bütün değerlerini oluşturan kültürün en önemli vasıtasıdır. Kültürlerin geçmişten günümüze aktarılıp gelmesinde, ayrıca toplumlar arasında kültür, iletişim ve etkileşiminde en önemli unsur dil olmuştur. Konuştuğumuz dilin yapısı o toplumun kültürünü bizlere yansıtır. Dünyamızda 8000 bin civarında konuşulan ayrı ayrı diller var. Her dil içinde, tarihi, toplumsal, kültürel, coğrafi vb. nedenlerle farklılıklar oluşturur. Yaşanılan coğrafi bölgeden veya kültürden dolayı başınıza gelen herhangi bir olayı, karşılaştığınız herhangi bir nesneyi başka bir coğrafi bölgede bulunan kişi yaşamamış veya görmemiş olabilir. Bunun sonucunda hiç yaşamadığı veya görmediği durum veya nesneyi o kişinin bir adlandırmada bulunması imkansızdır. Örneğin Türkçede “gönül” veya “Eyvallah” kelimesinin diğer dillerde tam olarak çevirisi gerçekleşemez. Çünkü Türkçede bu kelimelerin çok derin ve duygusal bir anlamı var bu duyguyu başka bir dile aktarmamız oldukça zor olsa gerek. Yine bir örnek verecek olursak Gine’deki Dani dilinde renkler için sadece iki kelime (koyu ve açık) var. Biz orda yaşayan insanlara sarı, mavi, yeşil vb. tüm renkleri saysak da onların dilinde herhangi bir karşılık bulumayız. Belki de kelime daracığımız çok daha geniş olduğu zaman bazı şeyleri çok daha iyi algılayabilir veya dünyada çok daha fazla şeyle karşılaşmış o dünyayı çok daha detaylı ve doğru anlamışız anlamına geliyordur.

Konuşulan dilin insanının düşüncesinden tutun karakterine kadar etkisi vardır. Kendi dilinden farklı yabancı dili konuşmaya başlayan kişinin düşünceleri ve karakteri de değişmektedir. Örneğin bizim dilimize kıyasen İngilizce dili çok daha kibar ve ciddi, bunun sonucunda İngilizce konuşan biri mecburen kibar hale gelmekte ve zamanla karakteri değişmektedir. Dilin yapısı, konuşulan dildeki kelimeler ve dilin gramer yapısı insanın zihnin yapısını değiştirmektedir. Dil, inşaların nasıl düşüneceğini neyi düşüneceğini biçimlendirmektedir.  Örneğin Almanca bir kelime dendiğinde o kelime Almanların zihninde farklı bir düşünce oluştururken Fransızca konuşan bir kişiye zihninde bambaşka bir düşünce oluşturabilir. Bunun sebebi de kültür farklılığıdır. Mesela biz Türkler devletine, bayrağına, toprağına, vatanına düşkün bir milletiz. Türkçede bu kelimeler bizler için kutsal sayılmaktadır. Ama bu kelimeleri bir Fransız’a söylersek onun için bir anlam ifade etmez. Örneğin “toprak” kelimesi bizler için derin bir anlam taşırken onlar için üstüne basılan, üstünde yürüdükleri bir yer veya maddedir. Veya “bayrak” kelimesini duyduğumuz zaman bizler o bayrağın içinde bulunan kırmızı rengin şehitlerimizin kanın rengi olduğunu bildiğimiz için tüylerimiz diken diken olurken bir Japon için “bayrak” kelimesi bir bez parçası anlamına geldiği için onlar için hiçbir şey ifade etmez.

Medeniyet ise kültür ile iç içe girmiş derin bağları bulunan bir kavramdır. Medeniyet, milletlere ait olan kültürlerin birçok millet tarafından benimsenerek ortak bir seviyeye ulaşmış anlayış, davranış ve yaşama vasıtalarının tümüdür. Konuyu çok daha iyi kavramak için bir örnek vermek istiyorum. Türkler, Araplar ve İranlıların kültürleri birbirlerinden çok farklıdır. Ama bu milletleri ortak bir noktada buluşturan bir İslam Medeniyeti var. İslam Medeniyetine uyabilmek için gerekirse kendi kültürlerinin dışına bile çıkabiliyorlar. Aynı durum Fransız, İngiliz, Alman vb. milletleri içinde geçerlidir. Onları da bir araya toplayan bir batı medeniyeti mevcuttur. Kısacası kültür ile medeniyet birbirlerinin gelişmesinde büyük bir etkeni olan iki kavramdır. Dil ise bu iki kavramı nesilden nesle taşıyan en dinamik unsurlardan biridir. Şüphesiz medeniyetleri ayakta tutan en güçlü unsur yine dildir. Dil, medeniyetler arasında farklı kültürlere sahip olan kişiler birbirlerine bağlanmasını ortak bir noktada birleşmesini sağlar. Yani dile ve kültüre sahip çıkmak medeniyetleri güçlendirmektedir.

Puanım
Bu gönderiyi değerlendirmek için tıklayın!
[Total: 2 Average: 5]